A ze parea karakola eta barea

¡a ze parea, jaime karakola, eta julian barea!

Etxeko txikienen (eta ez hain txikien) ibilbide logikoa eraikitzeko tresnak eta bideak proposatzen jarraitzen dugu.    «Bikote, ordenazio eta sailkapenak: zubi logikoak eraikitzen» izeneko sarreran, umeek logikaren arloan egiten duten bideari buruz jardun genuen.  Ordenazioak egiteko ideiak bildu genituen aurreko sarrera baten, eta gaur BIKOTEKAKETEI helduko diegu.

Inteligentzia logiko-matematikoaren garapenean ezaugarriak behatu eta antzekotasun eta diferentziak aztertuz, ezaugarri komuna aukeratu eta horren arabera bikoteak egiten ditugu ariketa mota honetan.

Etxeko txikienek egiteko moduko bikotekaketak pentsa ditzakegu eta baita 5 zentzumenak aktibatzeko modukoak ere; zailtasun ezberdinekoak, gainera.    Adinak aipatzea ez dut gustuko, baina gure txikiena 18 hilabeteren bueltan prest zegoen, adibidez, bikotekaketa errazenei heltzeko. Ez dakit tipikoa den, arraroa den, goizago ere hasi daitekeen ala berandu den…denetarik egongo da, baina datu hau emanda, «etxeko txikienak» diodanean benetan txikienekin egin ditzakegun proposamenak ere badaudela azpimarratu nahi dut.

A ze parea karakola eta barea zelanda berria

As in all languages, in Basque there are also popular sayings that are often used in colloquial slang and in a relaxed atmosphere. In fact, using some of the following sayings in Basque will make you look like a true Basque speaker.

Sayings and other expressions are a symptom of a wide and varied lexicon. It is important that if you are learning this magical language, you start including these popular sayings and other proverbs in Basque in your conversations.

Leer más  Ordenadores portátiles en carrefour

In bai&by’s social networks we usually compile all kinds of words and expressions in both Basque and English. Today it is the turn of proverbs in our blog. For now we leave you four, but we hope that over time this list will take shape.

There is a very similar one that says «las cosas claras y el chocolate espeso», but we do not always find a literal translation in all languages, but each language comes to have its own list of sayings.

Or «he who deserves his father deserves honor». In Basque we also use «a ze parea, karakola ta barea!» (menudo par, el caracol y la babosa) and which could be equivalent to «vaya dos patas para un banco» (what a pair of legs for a bench).

A ze parea karakola eta barea 2022

She of Wales has been called «princess of the people», an oxymoron similar to «democratic monarchy» or «squared circle». To the Albanian, an apologist of suffering, protector of the poor. All her life she defended poverty and was therefore a friend of the rich. The two admired each other.

The good Teresa, representative of a medieval Christianity, supported dictators, corrupt politicians; she criticized divorce as an attack on the family, except for Diana, who saw it well; she attacked Liberation Theology. Among millions of poor and destitute people, Wojty’s friend said that the greatest evil of humanity is abortion. Her cynicism knew no bounds. Is the sanctification of poverty and the cult based on the suffering of the poor beatific?

A ze parea karakola eta barea en línea

Kara Mustafa Belgradon itoa izan zen Mehmed IV. aren aginduz eta bere burua Edirneko antzinako jauregi inperialaren kanpoaldeko zutabe batean jarria izan zen, hau sultanaren tronua salbatzeko nahikoa izan ez zen arren, tronutik kendua eta Edirnen kartzelatua izan zena, bere ehizaleku kuttunetatik gertu, geratzen zitzaizkion sei urteak han emanez bi ohaideekin batera.

Leer más  Quien gano el debate de la sexta

Pasabide barneko panelek, sakrifizio eszenadun erliebeak dituzte, irudiak, simetrikoki kontrajarriak daudela: eskuman, Septimius Severus Severus eta Julia Domna agertzen dira, ezabatutako irudi batek Geta irudikatu beharko lukeen bitartean, eta, ezkerrean, Karakala, jatorrian, ondoan, Plautilla eta Plauziano zituena, damnatio memoriae delakoak ezabatuak izan zirenak.

The panels of the interior of the passage present reliefs with scenes of sacrifice, with the figures symmetrically opposed: on the right side are represented Septimius Severus and Julia Domna, while an erased figure should represent Geta; and on the left side Caracalla, who originally had Plaucila and Plauciano next to him, later also erased by the damnatio memoriae.