Archivo historico provincial de bizkaia

Santo cristo de limpias

Puede utilizar esta imagen, hasta 30 días después de su descarga (Periodo de Evaluación), únicamente para su revisión y evaluación interna (maquetas y comps) con el fin de determinar si cumple los requisitos necesarios para el uso previsto.Esta autorización no le permite hacer ningún uso en materiales o productos finales ni ponerla a disposición de terceros para su uso o distribución por ningún medio. Si al finalizar el Periodo de Evaluación no contrata una licencia de uso, deberá dejar de utilizar la imagen y destruir/borrar cualquier copia de la misma.

Archivo foral de bizkaia

Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoaren (BFAH) helburua da Bizkaiko dokumentazio historiko guztia gordetzea, zaintzea eta jendearen eskura jartzea, dokumentazio horren jatorria eta euskarria edozein direla ere; helburu hori lortzeko muga bakarra da Legeak dokumentu historikoetarako eta haien kontsulta publikorako ezarritakoa.

Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoak (BFAH) ez du berezko aparkalekurik bisitarientzat. Halere, inguruan badira erabil daitezkeen udal aparkaleku-plazak (parkimetro bidez ordainduta), edo Indautxu plazako eta Euskalduna Jauregiko gertuko aparkalekuak:

Foru Agiritegian gordeta dagoena bezalako funtsen multzo bat iraganerako leiho irekia da. Dokumentu isolatu bat banaka azter daiteke eta egoera bat, arazo bat edo gure historiaren une jakin batean horri emandako irtenbide bat erakuts diezaguke. Eta dokumentu multzo bat aztertzean, ikuspegi hori zabaldu egiten da, eta izateko, pentsatzeko edo bizitzeko era bat ulertarazi diezaguke.

Archivo historico provincial de bizkaia 2022

Bizkaiko Agiritegi Historikoa erakunde publikoa da, izaera kultural eta administratiboa duena. Agiritegi historiko eta bitarteko agiritegi gisa duen funtzio bikoitza honakoetan zehazten da, funtsean: administrazio publikoko erakunde eta organoek probintzian sortutako dokumentazioa jaso, kontserbatu eta zabaltzean.

Leer más  Memes politicos españoles

Estatua da Agiritegiaren titularra, eta kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko Administrazio Orokorraren funtzio eta zerbitzuak hedatzeari buruzko ekainaren 24ko 897/2011 Errege Dekretuaren bidez. Beranduago, ekainaren 12ko 87/2018 Dekretuaren bidez, Eusko Jaurlaritzak kudeaketa hori Bizkaiko Foru Aldundiari eskualdatu zion.

Bizkaiko Agiritegi Historikoak, gainerako probintzietako agiritegi historikoek bezala, Justizia eta Instrukzio Publikoko eta Arte Ederretako Ministerioen 1931ko azaroaren 12ko dekretuan (Protokoloen agiritegi historikoen eta probintziako agiritegi historikoen…

Artxiboko obren, erakundeen historiakoen, historia orokor eta lokalekoen, historiaren osagarri diren zientzietakoen, informazio teknologia berrietakoen eta komunikaziokoen, erreferentziazko obren, kontsultakoen eta legegintzako errepertorioen obretan espezializatutako biblioteka osagarria dauka agiritegiak.

Archivo historico provincial de bizkaia en línea

Nuestros socios aportan al proyecto de la Máquina del Tiempo la mayor experiencia, tecnología e innovación que Europa puede ofrecer. Reunimos a cerca de 600 organizaciones de más de 40 países, entre las que se encuentran destacadas organizaciones académicas y de investigación, instituciones de patrimonio cultural y empresas privadas. Apoyan nuestros principales retos científicos y tecnológicos, aportan material y conocimientos culturales, históricos y geográficos, y contribuyen al desarrollo de la estructura y los servicios de La Máquina del Tiempo.